Aktualności - M. Gliwice

Witam na stronie

19.08.2011
0 0 0 0
M. Gliwice

Witam na stronie Medycznej Szkoły Policealnej

Województwa Śląskiego

im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach.


Wybór szkoły i kierunku nauczania to bardzo ważna decyzja życiowa. Od jej trafności będzie zależała Państwa przyszła kariera zawodowa i pozycja na rynku pracy. Dlatego zapraszam do zapoznania się z ofertą edukacyjną Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego im. Jacka Koraszewskiego w Gliwicach – szkoły z ponad 60 letnią tradycją i historią oraz ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym, która postawiła sobie za cel kształcenie na najwyższym poziomie. 


Ofertę naszą kierujemy do wszystkich, którzy ukończyli szkołę średnią dowolnego typu i chcieliby swoją wiedzą i umiejętnościami służyć drugiemu człowiekowi.Oferujemy bezpłatne kształcenie w systemie stacjonarnym w zawodach:

- Technik farmaceutyczny /2 lata/

- Technik masażysta /2 lata/

- Technik usług kosmetycznych /2 lata/

- Opiekunka dziecięca /2 lata/

- Asystent osoby niepełnosprawnej /1 rok/


Jesteśmy szkołą z bogatymi tradycjami, realizującą programy nauczania zgodne ze standardami Unii Europejskiej, posiadającą:

- wykwalifikowaną kadrę nauczycielską i instruktorską praktycznej nauki zawodu

- nowoczesne w pełni wyposażone sale laboratoryjne i pracownie ćwiczeniowe

- zapewniamy uczniom bezpłatne miejsca odbywania zajęć praktycznych i praktyk zawodowych tj. w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, szpitalach, ośrodkach rehabilitacyjnych, Domach Pomocy Społecznej, żłobkach, gabinetach kosmetycznych, centrach SPA

- dysponujemy miejscami noclegowymi w Internacie, który mieści się w budynku szkoły.


Atutem szkoły jest wysoka zdawalność egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Nasi absolwenci są wysoko oceniani przez pracodawców i po odbyciu praktyki i uzyskaniu dyplomów chętnie przez nich zatrudniani, co jest najlepszym wyznacznikiem działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły.


Podejmując naukę w naszej szkole znajdziesz się wśród ludzi życzliwych, przyjaznych, w szkole bezpiecznej, umożliwiającej wszechstronny rozwój, zapewniającej sukces!W naszej szkole warto się uczyć!


                       


Autor: spws-med